Otthon / Barcsi hírek / A menekülttáborok ellen tüntettek Pécsett

A menekülttáborok ellen tüntettek Pécsett

Rég nem látott tömeg gyűlt össze a tegnap esti pécsi demonstráción, ahol a Jobbik szervezésében tiltakoztak a város határába tervezett martonfai menekülttábor ellen. A rendezvényen felszólalt Vona Gábor, a Jobbik elnöke és Ander Balázs, Barcson élő jobbikos országgyűlési képviselő is. Őt kérdeztük egy hosszabb interjúnkban.

 

Helló: Üdvözlöm! Meglehetősen erős idézettel kezdett. Hogy is szólt a jóslat?

Ander: Köszöntöm a kedves Olvasókat! Valóban, de a helyzet sem hétköznapi. „Egy napon emberek milliói fognak felkerekedni, hogy behatoljanak az északi és nyugati országokba. És bizonyosan nem barátként. Mert azért fognak oda behatolni, hogy meghódítsák azokat. És meg is fogják hódítani, benépesítve fiaikkal. Asszonyaink hasa fogja nekünk elhozni a győzelmet.” – mondta Bumedien algériai elnök 1976-ban az ENSZ előtt. Szándékaim szerint ezzel sikerült rögtön az elején rávilágítanom beszédem lényegére.

Helló: Nincs másfél éve, hogy képviselő lett. Sokkal hosszabb ideig volt történelemtanár, nem tudott kibújni a bőréből, és jó néhány történelmi analógiát szőtt bele a felszólalásába.

Ander: Így van. Már csak azért is, mert szentül hiszem annak a közhelyszerű igazságát, hogy amelyik nép elfelejti a múltját, az arra ítéltetik, hogy újra átélje azt. No, nem a dicsőséges pillanatokat, hanem mindazon sorscsapásokat, amelyek a századok során a nyakába zúdultak.

balázs4

Helló: Ez elég riasztóan hangzik.

Ander: Jól látja, de Spenglertől Huntingtonig sokan kongatták már a vészharangot, viszont a süketek semmit sem fogtak föl a zajos figyelmeztetésekből. A szellemileg inkorrekt polkorrekt struccok továbbra is a Közel-keleti sivatag homokjába dugják a fejüket, gőzerővel haladhat tehát az Eurábia-projekt.

Helló: Nem látja kicsit pesszimistán a jövőt?

Ander: Nem! Hiszen mi nem hátrálhatunk tovább, nincs már mit feladjunk. Ma Martonfa, holnap pedig az egész ország. Három kisfiam vár otthon. Nem akarom, hogy Botondnak, Nimródnak, Koppánynak másodrendű dhimmi-sors, az őslakos európai lakosság feje felett Damoklész kardjaként lebegő, leigázott-lét legyen az osztályrésze valamiféle Kárpát-medencei kalifátusban. Ahogy nem kérünk a pannon palesztin sorsból, úgy nem kérünk abból sem, hogy kafirok-gyaur kutyák legyünk saját hazánkban! Mivel a két hét alatti nagy rendcsinálás során magára hagyták a vidéket, így is vannak olyan kvázi ellenséges törzsi területek harmadára zsugorított csonka-Magyarországon, ahová már nem ér el a törvény keze, ahonnan jóformán kivonult az államhatalom. Éppen ezért nem kérünk az új jövevények terjesztette további no go zónákból, a sariah uralta enklávékból.

Helló: Ez nagyon riasztó jövőkép. Valóban úgy érzékeli, hogy sorsfordító időket élünk?

Ander: Igen, de le kell szögezni, hogy a hellén szellem, a római jog, és a keresztény erkölcs hármas talapzatán nyugvó Európa életét hosszútávon gyökeresen felfordító modern népvándorlás hullámait nem mi indítottuk el. Viszont a farizeus nyugati média és az önsorsrontóan hibbant nyugati politikusok magyarellenes gyűlölethadjáratában fogant kioktatások szerint lassan ott tartunk, hogy a nagy demokráciaterjesztés közben nyomorba bombázott harmadik világ keresztjét nekünk kellene a vállunkra vennünk.

Helló: Csupán egy-két menekülttáborról lenne szó. Nem dimenzionálják túl a dolgot?

Ander: Most még csak néhány befogadótábort követelnek, de kétség ne legyen: mindazokat, akik tőlünk nyugatra már nem kellenek, zokszó nélkül visszazsuppolják egy olyan ütközőzónába, amilyenné legszívesebben minket is tennének.

balázs2

Helló: Nem sok jót feltételez az uniós vezetőkről.

Ander: Érdemes azt tisztázni, hogy mit várunk a magára oly büszke Nyugattól. Mit várunk azoktól, akik bármikor leköpik a fennen hangoztatott elveiket? Június 4-i megemlékezéseinken mindig elmondom, hogy Trianont bizony, „jutalmul” kaptuk. Jutalmul az erkölcsiségére oly büszke Európától, valamint az itt befogadásra, menedékre lelt népektől, amiért saját vérünket nem sajnálva, 300 éven át védtük őket az iszlám félhold hódításától, s nyújtottunk védő kart a befogadottaknak. A keresztény Európa védőpajzsává váltunk, s közben – hogy a Nyugat nyugton fejlődni tudjon – olyan sebeket szenvedtünk, melyekbe kis híján belepusztultunk.

Helló: Nem egyoldalú kissé ez a történelemszemlélet?

Ander: Nézze, ezt nem valamiféle romantikus hősi pátosz mondatja velem. Hadd idézzem a 16. sz. végének jeles, s ritka példaként magyarbarát császári tábornokát, Mansfeld generálist, aki a krónikás szerint a németeknek sokszor meghagyta: „Ne legyenek háládatlanok a magyaroknak, kik sok és nagy országukat elfogyatták magokkal egyetemben a kereszténység mellett, és minket németeket régen kiűzött volna a pogány országunkból, ha ezek nem lettek volna…” Míg országunk színe-virága életét adja a mohácsi síkon, addig a magát Európa legkeresztényibb királyának nevező I. Ferenc francia uralkodó és VII. Kelemen pápa létrehozza a Cognaci Ligát és szövetséget köt azzal a Szulejmán szultánnal, akitől Kőszegnél, Egernél, Drégelynél, Szigetvárnál s megannyi vértől iszamos csatahelyen védtük a keresztény Európát.

Helló: Azért azóta eltelt egy kis idő.

Ander: Nos, ennek a „hálás” Nyugatnak az örökösei, az érettségi nélkül Európát vezető Schultzok, a Romániából és Bulgáriából Franciaországba telepedett cigányokat könyörtelenül hazazsuppoló, de nekünk migránskérdésben beszólogató farizeus Fabiusok és hasonszőrű társaiktól jóra nem számíthatunk.

Helló: Ezt hogyan érti?

Ander: A hasznosítható tudással rendelkező, a beilleszkedésre némi hajlandóságot mutató migránsokat kimazsolázzák, nekünk pedig marad a toloncárú, amivel már az integrációhoz elengedhetetlenül szükséges pénzeszközökkel százszor jobban ellátott ny-i államok sem tudnak mit kezdeni. Szívfájdalom nélkül pufferzónává, migránslerakóvá változtatnák hazánkat, ha a hozzájuk áramlókkal már nem tudnak mit kezdeni.

Helló: Az EU meghatározó figurái mellett bizonyos hazai szereplőkről is beszélt.

Ander: Így igaz. A legszörnyűbb, hogy az első világháború végén a hadsereget lefegyverző linderbélák, a hont védő székely hadosztályt hátba lövető kunbélák, és Magyarország ellen az emigrációból is vadul uszító jászioszkárok szellemi örökösei most is köztünk járnak.

balázs1

Helló: Kikre gondol?

Ander: Magukra fognak ismerni… Ami számunkra: kultúránk, szokásrendszerünk, gyermekeink jövőjének, nemzetállami integritásunknak a védelme az a P. C. struccok számára: idegenellenesség, gyűlöletkeltés. Amikor mi azt mondjuk, hogy a vendég alkalmazkodjon és a befogadást remélő ne randalírozzon, ne üvöltse a reformáció fellegvárában, Debrecenben, hogy Allah Akbár, és amikor erre esetleg képtelen, és azt mondjuk, hogy takarodjon, akkor az a szélsőliberálisok számára kirekesztés és intolerancia. Amíg a tömeges bevándorlás számunkra veszély addig az ő számukra nyereség és lehetőség, olyannyira, hogy bérlakást, szavazati jogot is adnának a beözönlőknek.

Helló: Természetes, hogy vannak, akik másként látják a dolgokat. Szerintük ezzel csak színesedne a társadalom.

Ander: Én meg gyökeresen más felfogást képviselek. Már megjelentek azok a nemzetvesztő hangok, amelyek több tízezer illegális bevándorló befogadását követelik, amelyek korábban még a degenerált szdsz-es szólam szerint azt hangoztatták, hogy a magyar falu középkori csökevény, nem baj, ha eltűnik, de most kihalóban lévő községeink megüresedő portáin – új magyar honfoglalás helyett – szívesebben látnák az idegeneket árpádkori falvainkban.

Helló: Nem gondolja, hogy mindez lecseng egy idő múlva, és kár az egész felhajtásért?

Ander: Aminek most tanúi vagyunk csak a kósza előszele annak az apokaliptikus viharnak, ami ránk fog zúdulni. Nézzük a számokat! A világ népessége a mostani 7 milliárdról a század végére 11 milliárdra nő. A növekedés pedig a válság és nyomorzónákban fog bekövetkezni! Hiszen Afrika lakossága 1,2 milliárdról 4 milliárdra ugrik! A most 180 milliós Nigéria népessége 70 éven belül pedig meghaladja az 1 milliárdot. A NATO stratégiai elemzői szerint is százmilliók fognak útra kelni.

Helló: Ön szerint, mivel jár majd mindez?

Ander: Sokkal több bevándorló fog jönni és a helyzet radikalizálódni fog!

Helló: Miért lenne baj a vén kontinens számára egy kis vérfrissítés?

Ander: Mert Afrika mélye és Ázsia nyomorrégiói fognak Európa kapuin dörömbölni. Viszont a kontinenshódítók nagy része hallani sem akar integrációról, mondván, hogy az ellentétes a vallásukkal és hagyományaikkal…

Helló: Mit ért ezalatt? Kifejtené pontosabban?

Ander: Zárt, párhuzamos társadalmak épülnek a születési arányokban pedig időzített bomba rejlik, ami beárnyékolja Európa jövőjét. A totális etnokulturális átalakulás összeurópai problémává válik. Az őshonos népességet egyre gyorsuló ütemben váltja föl egy főleg muszlim vallású, arab-ázsiai-fekete népesség.

Helló: És ez törvényszerűen feszültséget fog gerjeszteni?

Ander: Legyen akármilyen kegyetlennek, vagy cinikusnak tűnő, de aki most csupán a szappanbuborékot kergető ártatlan szemű – és valóban semmiről sem tehető – gyermekeket látja a migránsokban, az rövidlátásával a poklok poklát fogja unokáinkra szabadítani. A nagy lakosságcsere, a nemzetállamok bevándorlás ösztönzésével történő felszámolása, az újabb kori népvándorlás iszonyatos kegyetlenségű faji polgárháborúknak fog megágyazni, amihez képest Koszovó vagy Bosznia csak babazsúr volt.

Helló: Nem lehet, hogy téves a forgatókönyve, és a békés integráció egy új, erős Európát fog eredményezni, ahol boldogan élnek egymás mellett a különböző kultúrák?

Ander: Fukuyama jóslatával ellentétben a történelem nem ért véget. A civilizációk összecsapása még csak most kezdődik. Emberpróbáló idők jönnek.

Helló: Milyen szerep jut ebben Nyugat-Európának?

Ander: Ha a déli harangszót, a kereszteket, a karácsonyfát kirekesztőnek érző és azokat a közterekről száműző, a másság védelmében az anyák napját betiltó, az óvodás kisgyerekeket szivárványos zászlóval prájdokra vezénylő, gyermekeiknek Csipke Rózsika helyett Csipke Józsikáról mesélő Nyugat nem akar tovább élni, akkor elnyeli az áradat és mi sem tudjuk megmenteni.

Helló: Járjuk akkor a saját utunkat?

Ander: Nekünk kötelességünk megtartani a hazát. Évszázadokon keresztül az óvta meg ezt a nemzetet, hogy kereszt volt a hite és kard a becsülete.

Helló: Ez meglehetősen öntudatos hozzáállást igényelne.

Ander: Fel kell magunkat készíteni, hogy képesek legyünk a székely író, György Attila Harcosok könyve című írásában olvasottaknak megfelelően cselekedni: „Nézz szét magad körül, vedd számba őseidet, erkölcseidet, hazádat, istenedet, és kivont karddal kezedben, ragaszkodj hozzá!” Ezt fogjuk tenni, hiszen Magyarország a magyaroké!

Helló: Köszönöm a beszélgetést!

Ander: Én pedig a lehetőséget!

 

TG Facebook Comments

About hellodelsomogy

Check Also

Ander: A kormány még egyet csavart a neoliberális présen, ami a magyar dolgozókat szorítja harapófogóba

“A foglalkoztatási törvények kapcsán a kormány újra kimutatta a foga fehérjét, hiszen ismét csavartak egyet …

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: