Otthon / Történelem / Napi történelem rovat: Fegyverszünet az orosz–török háborúban – 1878. január 31.
A kép forrása: internet

Napi történelem rovat: Fegyverszünet az orosz–török háborúban – 1878. január 31.

1878. január 31-én kötött fegyverszünetet II. Sándor cár (ur. 1855-1881) és II. Abdul-Hamid oszmán szultán (ur. 1876-1909), mellyel véget vetettek az előző év áprilisában kirobbant orosz–török háborúnak. A néhány hónapos küzdelem alatt a cári seregek szinte teljes egészében felszabadították a Balkán-félszigetet, és elérhető közelségbe hozták Konstantinápoly orosz kézre kerülését, a san stefanói béke megkötése után rendezett berlini kongresszuson azonban az európai nagyhatalmak együttes erővel meggátolták Sándor birodalmának korlátlan balkáni térhódítását.

„Európa beteg emberének”, az Oszmán Birodalomnak a felosztását Oroszország már II. (Nagy) Katalin cárnő (ur. 1762-1796) óta szorgalmazta, Szentpétervár azonban nem tudott olyan nemzetközi konstellációt létrehozni, melyben a nagy álom, Konstantinápoly meghódítása megvalósulhatott volna. A pánszlávizmus ideológiájából is profitáló Romanovok a 19. század során a Balkánon gyakorivá váló nemzeti felkeléseket igyekeztek felhasználni a maguk céljaira, ám törekvéseikben rendre szemben találták magukat a cári birodalomtól rettegő Habsburgok és az európai hatalmi egyensúlyt féltő britek és franciák ellenállásával. Kiváló példa volt erre az 1853–56 között vívott krími háború, ahol az utóbbi két hatalom a fegyveres összeütközést is felvállalta annak érdekében, hogy „Európa beteg emberét” életben tartsa, Ausztria pedig a magyar szabadságharc leverésében kapott segítség ellenére sem állt I. Miklós cár (ur. 1825-1855) mellé.

Mindennek dacára az 1870-es évek közepén esély nyílt a „nagy álom” megvalósítására, ugyanis a düledező Oszmán Birodalmat egyszerre több válság is sújtotta: az éhínség és a túladóztatás következtében 1875-ben felkelés tört ki Boszniában, 1876-ban pedig Milán szerb fejedelem (ur. 1868-1889), Montenegró és Bulgária is fellázadt Abdul-Aziz szultán (ur. 1861-1876) uralma ellen. Ezzel együtt Konstantinápolyban is véres hatalmi harc kezdődött, ugyanis 1876 során Abdul-Azizt, majd az utána trónra ültetett V. Murádot (ur. 1876) is megbuktatták, és II. Abdul-Hamidot juttatták hatalomra.

II. Sándor cár elődeihez képest jóval körültekintőbben nyúlt a balkáni kérdéshez, ugyanis 1876 során úgy lépett közbe a szláv „testvérnemzetek” érdekében, hogy fegyverszünetre kényszerítette a Portát, a háttérben pedig megkezdte a katonai beavatkozás előkészítését. Sándor terveiben a fegyvernyugvás azt a célt szolgálta, hogy szövetségeseinek időt adjon a felkészülésre – Milán szerb fejedelem ugyanis 1876 során alulmaradt a szultánnal szemben –, ezzel egy időben pedig titkos egyezményt kötött a Monarchiával, melyben lényegében a két nagyhatalom érdekszférákra osztotta fel a Balkánt. Miután a cár biztosítékot nyert Ferenc József (ur. 1848-1916) semlegességére, 1877 áprilisában hadat üzent Abdul-Hamid szultánnak, majd az orosz seregek Szisztovónál átkeltek a Dunán, és betörtek Bulgáriába, illetve a Kaukázus hegyei között is támadást intéztek a törökök ellen.

Az oroszok kezdetben szélsebesen nyomultak előre Konstantinápoly felé, Plevna erődjénél és a Sipka-szorosban azonban a Porta erői igen kitartónak bizonyultak. A cári seregek novemberre tudták elfoglalni a fent említett várost, a szorosban pedig csak 1878 januárjára vívták ki a döntő győzelmet, amivel a törökök Ázsiába szorítása egy karnyújtásnyira került. Ekkor lépett közbe a brit flotta, mely tüntetőleg Konstantinápoly alá vonult, és arra is késznek mutatkozott, hogy fegyverrel támogassa az összeomlás szélére sodródott Oszmán Birodalmat.

A váratlan fordulat arra sarkallta II. Sándort, hogy elfogadja a Porta által felajánlott fegyverszünetet, melyet a felek 1878. január 31-én kötöttek meg. A cár ezután már arra törekedett, hogy megőrizze a háborúban addig elért eredményeket, így seregeit megpróbálta a lehető legközelebb „csempészni” Konstantinápolyhoz, március 3-án, San Stefanóban pedig – a Monarchia és a nagyhatalmak megkérdezése nélkül – békét kötött II. Abdul-Hamid szultánnal. A szerződés értelmében a Porta ellen fellázadt népek elnyerték függetlenségüket, Bulgária határait pedig úgy vonták meg, hogy az új állam mai birtokain túl az Égei-tenger partvidékének jelentős részét és Macedóniát is magába foglalta, amivel gyakorlatilag korlátlan befolyást biztosított Oroszországnak a félszigeten.

Az egyoldalúan megkötött egyezmény élénk tiltakozást váltott ki a nagyhatalmak körében, akkori szövetségesei, a Monarchia és Németország pedig rákényszerítették Sándor cárt, hogy gondolja újra a Balkán-kérdést. Ennek következtében ült össze 1878 júniusában a berlini konferencia, ahol Bismarck és Andrássy Gyula gróf vezetésével a nagyhatalmak átrajzolták a január 31-i fegyverszünet és a san stefanói béke által teremtett határokat, ezzel pedig elvetették a viszálykodás magvát a Balkánon. A megszülető nemzetállamok – főként Bulgária – fő célja ezután ugyanis az oroszok által megvont határvonalak visszaállítása lett.

Forrás: rubicon.hu

TG Facebook Comments

About hellodelsomogy

Check Also

1956. október 23. Budapesten kitör a forradalom

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a …

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: