Otthon / Napi Dél-somogyi település / Napi Dél-somogyi település: Kadarkút
A kép forrása: panoramio.com

Napi Dél-somogyi település: Kadarkút

A Kadarkúti kistérség székhelye. Kaposvártól 25 km-re, Belső-Somogy és a Zselic határán helyezkedik el. Megközelíthető Kaposvár felől a Barcsra vivő úton, valamint Szigetvár felől a Szigetvár–Nagybajom úton.

A település alaprajza a 19. századi rendezésnek köszönhetően szabályos: egymásra merőleges utcákból áll. A községhez a következő puszták tartoztak, illetve tartoznak: Hódos-puszta, Körmendpuszta, Somogyszentimrepuszta.


TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTŐ

A miocén és pliocén időszakban a területet a Pannon-tenger borította, melynek visszahúzódását követően a terület jellemzően mocsaras volt. A történelem korai időszakában az emberi jelenlét nem volt számottevő, azonban a település környékén az előkerült leletek szerint már i. e. 8000 – 10 000 évvel ezelőtt is éltek.

Kadarkút első, és az utókorra fennmaradt írásos említése az 1332-1335 években készült pápai tizedjegyzékében található: a tizedszedés második évében (1333) Kadacuta, majd Kadarcuta formában, a tizedszedés harmadik évében (1334) Kadarkuta, míg negyedik évében (1335) Chadarcuthay formában írták a helység nevét.[3] A település első okleveles említése Tamás országbíró által, alsólendvai Miklós bán és Szentkirályi Jakab fia János közötti perben 1353-ban kiadott oklevelében található Kadarkuth formában.[4]

A 13. század második felétől íródott dokumentumok több különböző alakban is említik a települést, úgymint: Chadarcuthay, Kadarcuch, Kadarkutha, Kethkadarkutha, Kadarkuth. A középkorban a város mai területén hét falu létezett: Kadarkút, Kiskadarkút, Szentkirály, Körmend, Kenéz, Szentimre és Hódos. Az Árpád-házi és az utánuk következő, török megszállás előtti királyok uralkodása alatt többen is pereskedtek a település birtoklásáért, de az itt lakók békés életet éltek.

A török idők

Kadarkút és környéke 1554-től tartozott a török területek közé, amikor lakói már a törököknek is adóztak. A mohácsi szandzsák 1554-ben készült fejadólistája szerint a garasgáli keza helységei közül Kadarkúton 7 ház, Szentkirályon 2 ház, Szent Imrén 1 ház fizetett adót. Körmendpuszta az 1554. évi török kincstári adólajstrom szerint 2 házból állott. Az 1554-es fejadó defter Kadarkúton hét családfőt írt össze, akik: Kutera Ferenc, Cse Antal, Fodor Gergel, Nagy Ferenc, Hirvát Kelemen, Veres Benedik, Varga Tamás.

A pécsi vilájethez tartozó mohácsi szandzsák 1565–1566 évi fejadó deftere szerint a törököknek a garasgáli náhié községei közül Kadarkút 3 ház, a kaposvári náhiéból Szent Imrén 4 ház adózott.A szigetvári vilajet 1571. évi fejadó deftere szerint a garasgáli náhiéból Kadarkúton 22, Szentkirályon 3, a pécsi szandzsák kaposvári náhiéjához tartozó Körmenden 5, Szent Imrén 4 ház fizetett adót. Az 1571-es fejadó defter Kadarkúton 19 családfőt írt össze: Cse Antal, Verös Benedik, Varga Tamás, Szabó János, Kosi Vince, Veres Márton, Szőke György, Gyalus János, Gyalus Imre, Gyalus Balázs, Kis Boldizsár, Bire Antal, Fejes Miklós, Házadi Mihály, Kovács Benedik, Baka István, Varga Imre, Fejes Sebestyén.

1582-ben 3 portáját írták össze a török adószedők.

A szigetvári liva rúznámcséja szerint 1586–1587-ben a kanizsai náhié szigetvári szandzsákában Kodorkud birtokait Dervisről Juszuf bin musztafára írták.

Utolsó török földesura Kücsök Zachim volt.

A török alóli felszabadulástól és a dualizmus koráig

A török nagy károkat okozott a településen. A 19. század idején a Somssich, a Mérey, a Márffy, a Vasdényei és a Dersffi családoknak voltak itt birtokai.

A dualizmus korától napjainkig

1936-1949 között közigazgatásilag Kadarkúthoz tartozott Kőkút település is.

A városi rangot 2005-ben kapta meg.

Forrás: wikipedia.com

TG Facebook Comments

About hellodelsomogy

Check Also

Napi Dél-somogyi település: Tótújfalu

Tótújfalu (horvátul Novo Selo) község Somogy megyében, a Barcsi járásban.  Somogy megye déli részén, Barcstól …

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: