Otthon / Kultúra és Tudomány / 666: megerőszakoltatta magát az antikrisztus
A kép forrása: 24.hu

666: megerőszakoltatta magát az antikrisztus

Sokak szerint a 666 Néro császárra utal, aki keresztényüldözése miatt válhatott a fenevaddá a Bibliában. De tényleg az is volt.

A fenevad, az antikrisztus száma a 666 – nem a filmekből, hanem a bibliai Jelenések könyvéből. A látomás szerint a tengerből bukkan elő, hét feje és tíz szarva van, szarvain pedig tíz korona, és “az ő fejein a káromlásnak neve”. Aki nem imádja, az életével fizet, követőire viszont jelet tesz:

[…] az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. […]A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.

Neron Kaser

Innen hát a szám. A rejtély feloldására számos elmélet született, az egyik legnépszerűbb a kegyetlen keresztényüldözéséről híres Néro császárt azonosítja az antikrisztussal, aki azokban az időkben a leggyűlöltebb személy volt a keresztények szemében. És még a 666 is illik rá.

A héber és az ógörög nyelvben ugyanis – amelyen az Újszövetséget írták – nincsenek számjegyek, a nagyobb számokat betűk kombinációjával adták meg. A héber 666 betűkombinációja: Neron Kesart, azaz Néró császárt jelent. A Jelenések könyvének szerzői így szőtték bele a gyűlölt keresztényüldözőt a szövegbe? Vagy valóban ő volt a fenevad? Annyi biztos, hogy uralkodása igencsak rendhagyó volt, nem véletlenül ő az őrült zsarnok megtestesítője immár két évezrede.

Pedig miután 17 évesen, Krisztus után 54-ben trónra került, minden szépnek és jónak tűnt. Igaz, megölette az egyeduralom megszerzése után bölcsen és szerényen kormányzott, még a számára felajánlott aranyszobrot is elutasította.

“Középtermetű volt, teste foltos és rossz illatú, haja hirtelenszőke, arca inkább szép, mint kellemes, szeme szürkéskék és igen gyenge; nyaka túl kövér, a hasa erősen kidomborodott, lábaszára túl vékony, egészsége jó és tartós.” (Suetonius)
“Középtermetű volt, teste foltos és rossz illatú, haja hirtelenszőke, arca inkább szép, mint kellemes, szeme szürkéskék és igen gyenge; nyaka túl kövér, a hasa erősen kidomborodott, lábaszára túl vékony, egészsége jó és tartós.” (Suetonius)

Anyjával fajtalankodott

Aztán 64-ben fény derült a több szenátor és udvari tisztviselő részvételével szereveződő összeesküvésre, és Néróban valami elpattant. Uralkodása utolsó négy éve elképesztő történetekkel van tele.

Eleinte ifjúkori szenvedélyével magyarázták, hogy éjszakánként álruhába bújva gyakran járta Rómát, kötekedett, verekedett, üzletekbe tört be és embereket rabolt ki, de császárként is bekapcsolódott a színházban kitört verekedésekbe. Később egyre nyíltabban és mind nagyobb bűnöket követett el – tudjuk Caius Suetonius ókori történetírótól.

Nemcsak szabadon született fiúkat és férjes asszonyokat becstelenített meg, hanem erőszakot tett egy Rubria nevű Vesta-szűzön is. […] Az ifjú Sporust, akit megfosztatott férfiasságától, és mindenáron nővé akart változtatni, nászajándékok tömegével, vörös fátyollal a fején, nagy feltűnést keltő, ünnepélyes esküvői szertartás után házába vitette, és úgy élt vele, mint feleségével. […] Sokan állítják azt is, hogy valahányszor anyjával közös gyaloghintóban utazott, fajtalan szeretkezésükről árulkodó nyomok maradtak ruháján.

Megerőszakoltatta magát

Suetonius oldalakon keresztül sorolja Néro császár elképesztőbbnél elképesztőbb tetteit. Például:

Egészen új játékot is eszelt ki; azt ugyanis, hogy vadállat bőrébe varrva kitört egy ketrecből, és nekiesett karókhoz kötözött férfiak és nők szeméremtestének, majd miután kedvét töltötte, erőszakot tétetett önmagán Doryphorusszal az egykori rabszolgával; és míg ő asszonyává tette Sporust, magát odaadta Doryphorusnak, s hozzá még olyan hangot, olyan sikoltásokat hallatott, mint a szűzlány, akin erőszakot tesznek.

Hihetetlenül pazarló életet élt, hatalmas luxusberuházásokba fogott. Amikor a pénze elfogyott, hamis vádak alapján szedte el alattvalói pénzét vagy egyszerűen kirabolta őket. Megölette anyját, féltestvérét, nagynénjét, két feleségét:

Többször sikertelenül próbálta megfojtani […]Végül házasságtöréssel vádolta és megölte […] Forrón szerette Poppaeát, akit tizenkét nappal azután vett feleségül, hogy Octaviától elvált. És mégis megölte egy rúgással őt is, mert a viselős beteg asszony szidalmakkal árasztotta el, mikor egyszer nagyon későn tért haza a kocsiversenyről.

Az “antikrisztus” keresztények kínzásában gyönyörködik
Az “antikrisztus” keresztények kínzásában gyönyörködik

Félt a szenvedéstől

Az egyre erőszakosabb császár ellen felkelések törtek ki, majd 68. június 8-án palotaforradalom robbant ki, és a szenátus anyagyilkosság vádjával halálra ítélte őt. Hogy elkerülje a kivégzést, saját maga vetett véget életének. Nem annyira büszkeségből, mint inkább félelemből:

Mikor megtudta, hogy a meztelenre vetkőztetett ember nyakát befogják egy villába, testét meg halálra vesszőzik, megrettent […]később azt kérte, hogy valaki segítse meg, és mutasson neki példát, hogyan hal meg önkezétől az ember …

Ahogy észrevette az érte küldött lovasokat, titkára segítségével nyakába döfte a kést.

Forrás: 24.hu

TG Facebook Comments

About hellodelsomogy

Check Also

60 éve állt egy galériában a 400 éves „hamisítvány”, nemrég kiderült, eredeti Rembrandt – 24.hu

Az egyesült államokbeli Allentown galériájában már több mint 60 éve állt egy közel 400 éves …

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: