Otthon / Friss hírek / A NAV-on belül is feszültséget okozott az év végi „fegyverpénz”

A NAV-on belül is feszültséget okozott az év végi „fegyverpénz”

Az év végén jelentette be Pintér Sándor belügyminiszter, hogy a fegyveres testületek hivatásos állományának tagjai egyszeri (bruttó) félmillió forintos juttatást kapnak, emellett a kormányfő feladatul szabta a nemzetbiztonsági kabinetnek, dolgozzák, ki, hogy ez a személyi kör az idei évtől háromévente további hathavi illetményükre is jogosult legyen. A bruttó félmilliós egyszeri juttatás a központi költségvetésben 49 milliárd forintnyi kiadást jelent. A kormányhatározat kiterjed – mások mellett – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fegyveres állományára is.

A rendelkezés azonban – úgy tűnik nagyon összecsapottra sikeredett. Lapunk elsőként számolt be arról, hogy a Honvédkórház honvédelmi alkalmazotti (ez a Magyar Honvédség civil munkavállalóiból áll, ezt az alkalmazási formát 2019 elején vezették be) státuszba kényszerített szakápolói nem részesültek a félmilliós juttatásból, miközben ugyanezt a munkát végző hivatásos kollégáik igen. Ugyancsak kimaradtak a pénzosztásból a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban (Riasz) dolgozók. Ez a megkülönböztetés az egy munkahelyen, de más jogállásban dolgozók között bérfeszültséget okozott.

Ugyanez a feszültség alakult ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban (NAV) a munkahelyi jogállási megkülönböztetés miatt.  A NAV megalakulása 2011-ben történt meg, mégpedig az adóhivatal (APEH) és a vámhivatal (Vám- és Pénzügyőrség) összevonásával. Jelenleg a kb. 20 ezer NAV-foglalkoztatottból nagyságrendileg 5 ezer fő a vámos és 15 ezer a civil. Viszont míg előbbiek alkalmazottai zömmel kormánytisztviselői, kisebb részt ügykezelői vagy munkavállalói státuszban állnak, a vámosokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény (Hszt.) vonatkozik. Vagyis pontosan ugyanazzal állunk szemben, mint a Honvédkórház esetében: mi is beszéltünk olyan NAV-os kormánytisztviselővel, aki

pénzügyőr kollégájával egy szobában ül, pontosan ugyanazt a munkakört látja el, csak épp a munkaviszonyukra vonatkozó törvények különbsége miatt nem jogosult az egyszeri félmilliós fegyverpénzre,

és az ő esetében eddig fel sem merült a háromévente hathavi juttatás. Ők a kormánytisztviselőkről szóló törvény értelmében úgynevezett jubileumi jutalomra jogosultak, melyet először 25 év után kapnak, mértéke egyszeri kéthavi illetmény, ami ötévente nő egyhavi illetménnyel. Nem kell matematikus professzornak lenni, hogy lássuk: ez nagyságrendekkel alacsonyabb, mint az egyenruhás kollégáiknak háromévente várható félévnyi pénz.

A fenti példa nem egyedi, amit alátámaszt az a lapunk birtokába került emlékeztető is, ami Sors László NAV-vezetőnek és Nemes Istvánnak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezete (NAVOSZ) elnökének január 17-i találkozójáról készült. A dokumentumból kiderül, a kormánytisztviselői státuszban álló, „civil” NAV-osok részéről a félmilliós fegyverpénz kihirdetésekor

indulatos, esetenként szélsőséges megnyilvánulások (sztrájkhangulat, demonstráció követelése stb.)

voltak tapasztalhatók, ezek később enyhültek. A NAV-osok végső „álláspontja” az lett, hogy a félmilliós fegyverpénz kormányzati kiosztása „örvendetes”, de az eltérő foglalkoztatási jogviszony miatt az valamennyi foglalkoztatottnak járt volna.

Hogy mennyire összecsapott volt a fegyverpénz kiosztásáról szóló kormányzati döntés, azt az is alátámasztja, hogy a szakszervezetet az igazgatók – közvetetten – úgy tájékoztatták,

csak a médiából értesültek a kormány döntéséről.

Az ellenérzések civil és hivatásos állomány közt a fegyverpénz és a háromévente járó hathavi juttatás ígérete miatt csak növekedtek, ahogy az emlékeztető fogalmaz:

(…) e kellően át nem gondolt kormányzati intézkedés hatására tovább fokozódik a feszültség.

A bérfeszültség ugyanis a NAV-on belül gyakorlatilag a hivatal megalakulása óta jelen van. Ennek forrása ugyancsak az eltérő foglalkoztatási szabályokban található. Az adóág ugyanis hátrányban érzi magát a közszolgálati pótlék mértéke (hiánya), a besorolási kategóriák elosztása, az elismerések adományozása, valamint a táppénz eltérő mértéke (a hivatásos állománynak 100 százalék táppénz jár), illetve a ruhapénz hiánya miatt is.

Sors László NAV-vezető számára sem jelentett újdonságot a NAV-osok közti feszültség, ugyanakkor ő maga is két tűz közé került. Ugyanis – mint az emlékeztetőből kiderül – a kormányzatnak a rendvédelmi ágazat és a NAV (azaz a rendőrök, katonák, illetve a pénzügyőrök) közti feszültségeket is kezelnie kellett, ezért terjesztették ki a félmilliós fegyverpénzt a NAV hivatásosaira.

Kiderül az is, a szervezeten belüli feszültség csökkentése érdekében Sors még a fegyverpénzről szóló december 27-i döntés előtt, 2019. december 11-én átiratban kérte a Pénzügyminisztériumtól az idei bérmaradvány egyszeri juttatásként történő kifizetését a személyi állománynak. A fegyverpénzről szóló döntést követően, 2020. január 10-én ismét átiratot küldött a pénzügyi tárcának, ahol Sors már meg is jelölte „nem titkolt célként” a szervezeten belüli feszültség csökkentését.

A Pénzügyminisztérium azonban eddig Sors egyik levelére sem válaszolt.

Az Országgyűlés honlapján elérhető a Ház 2020. tavaszi ülésszakának törvényalkotási programja. Ebben utolsó, 20. pontként szerepel – a Pénzügyminisztériumra – kiszignálva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjainak jogállásáról szóló törvényjavaslat, melynek célja, hogy önálló státuszt biztosítson a NAV-osoknak. Mint a dokumentum fogalmaz, az állomány „jelenleg több státusztörvény hatálya alá tartozik. A javaslat ezt a helyzetet kívánja megszüntetni és ezzel egységesíteni az állomány státuszát.”

Ezzel kapcsolatban Nemes István NAVOSZ-elnök azt kérte Sorstól, a szakszervezet

érdemben vehessen részt a jelenleg aktuális NAV-törvénnyel NAV SZMSZ-szel kapcsolatos tárgyalásokon.

Még a hétfői nap során kerestük az adóhatóság irányító szervét, a Pénzügyminisztériumot. Szerettük volna megtudni, hogy Varga Mihály tárcavezető engedélyezi-e a bérmaradvány kifizetését a fegyverpénzben nem részesült dolgozóinak, illetve a pénzügyminiszter egyáltalán kíván-e válaszolni a NAV vezetőjének levelére.

Azt is megkérdeztük, a foglalkoztatási jogviszonyok egységesítéséről szóló törvénytervezet milyen fázisban tart, hogyan fogják megszüntetni a civil és hivatásos alkalmazottak juttatásai közti, cikkünkben is felvázolt különbségeket, valamint bevonják-e a szakszervezetet a törvénytervezet egyeztetésébe.

A több mint 15 ezer foglalkoztatottat érintő kérdéseinkre választ a minisztériumtól természetesen 24 óra elteltével sem kaptunk.

forrás: alfahir

TG Facebook Comments

About hellodelsomogy

Check Also

Tibi atya elítélte Jakab Péter 4,4 milliós büntetését, és támogatna egy közösségi gyűjtést

Mint korábban már beszámoltunk róla, 4,4 millió forintra büntette Kövér László házelnök Jakab Pétert, a Jobbik elnök-frakcióvezetőjét …

Hozzászólás

Close
%d blogger ezt szereti: