Otthon / Friss hírek / Rogán hálózatának csapdájában: a megbízhatósági vizsgálatok révén megfigyelheti a NAV-osokat, orvosokat, közszolgákat

Rogán hálózatának csapdájában: a megbízhatósági vizsgálatok révén megfigyelheti a NAV-osokat, orvosokat, közszolgákat

Még a mai napon sürgős eljárásban tárgyalja majd az Országgyűlés az új minisztériumokkal kapcsolatos törvénymódosítót (T/48-as számon), amely valójában egy nemzetbiztonsági salátatörvény. 

Írtunk már arról, hogy a nemzetbiztonsági kockázatokkal járó, és az egyik legérdekesebb, eddig fel nem tárt hazai bűncselekményt is magában rejtő letelepedésikötvény-bizniszt kitaláló Rogán Antal lesz a polgári titkosszolgálatok feje és irányítója. Ennek a nagyívű változásnak az egyik aggasztó velejárója a megbízhatósági vizsgálatokkal kapcsolatos machinációk.

Eddig ezt a fajta titkosszolgálati eszközökkel zajló megfigyelést egyedül a Belügyminisztérium alá tartozó Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) végezte a rendőrségi törvény (1994. évi XXXIV. törvény), valamint egy kormányrendelet (293/2010. – XII. 22.) alapján, azonban a salátatörvény megszavazása esetén a megbízhatósági vizsgálatok a nemzetbiztonsági szolgálatokról (1995. évi CXXV. törvény) szóló törvény hatálya alá is kerül majd. Így ezentúl az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) hatáskörébe is tartozna – méghozzá úgy, hogy az AH jóval nagyobb területet fed le, mint amennyi az NVSZ alá tartozott. Például a NAV-ot az Alkotmányvédelmi Hivatal fogja vizsgálni.

Mi az a megbízhatósági vizsgálat?

Legutóbb talán akkor került a közbeszédbe, amikor az NVSZ a hálapénzek visszaszorítása érdekében orvosokat hozott olyan helyzetbe, hogy egy fedett ügynök pénzt ajánlott fel neki.

“A megbízhatósági vizsgálat egy teszt, egy mesterségesen generált élethelyzet, amelynek során a speciálisan képzett kollégánk játssza a beteg, a hozzátartozó vagy az egyéb személy szerepét, aki megkísérli megvesztegetni a vizsgált személyt”

– így mutatta be Váradi Piroska ezredes, az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztályának vezetője egy tavalyi interjúban ezt a munkát.

De nemcsak orvosokkal, hanem rendőrökkel, NAV-osokkal szemben is szoktak is így eljárni. Bár igazából a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben (1992. évi XXXIII. tv. 20. § (2a) és (2b) bekezdése) is szerepel, hogy a jogviszony létesítésével a munkavállaló hozzájárulhat, hogy ilyen módon is ellenőrzik őt. A mostani beadvány ezt a szöveget is módosítja, most itt sem szerepel a korábbi kitétel a rendőrségi törvényre.  A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben is szerepet kap a vizsgálat, így például adott esetben a kormánytisztviselők tekintetében is vizsgálódhatnak titkosszolgák.

Akiket vizsgálhatnak:

 • a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet irányító miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv foglalkoztatottja,
 • valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamennyi foglalkoztatottja,
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók,
 • valamint a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó honvédelmi egészségügyi szolgáltató személyi állománya,
 • az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya, köztisztviselői és munkavállalói,
 • illetve a területi kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottja.

Jellemző a változtatásra, hogy csak a salátatörvény elfogadása után kerül be a “A megbízhatósági vizsgálat” címszó a Nemzetbiztonsági törvénybe.

A törvényi meghatározás szerint “a megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az azzal érintett eleget tesz-e a jogszabályban előírt hivatali, illetve jogszabályban, kollektív szerződésben, üzemi megállapodásban, valamint munkaszerződésben előírt munkaköri kötelezettségének. A megbízhatósági vizsgálat során feltárt jogsértés alapján fegyelmi vagy szabálysértési eljárás nem indítható. A munkaköri, illetve hivatali kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében a megbízhatósági vizsgálatot végző szerv a munkakör ellátása során a valóságban is előforduló vagy feltételezhető élethelyzeteket hoz mesterségesen létre.

Annak megindításáról nem, csak befejezéséről kell tájékoztatni az érintettet, alkalmanként 15 napig tarthat egy ilyen vizsgálat, évente legfeljebb három alkalommal.

Az eredményekről aztán értesítik az ügyészséget.

Fontos tudni, hogy a megbízhatósági vizsgálat során az AH titkos információgyűjtést
folytathat, illetve az ügynök még szabálysértéseket is elkövethet büntetlenül, ha a helyzet azt kívánja. 

Így ír erről a törvény:

Nem büntethető az AH tagja

 • “a megbízhatósági vizsgálatra vonatkozó részletes tervben rögzített bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, ha az elkövetés belső biztonsági és bűnmegelőzési érdeket szolgált,
 • a biztonságának biztosítása és lelepleződésének megakadályozása érdekében elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, ha a biztonságának vagy lelepleződésének megakadályozásával kapcsolatos érdek jelentősebb, mint a felelősségre vonásához fűződő érdek, illetve
 • olyan bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, amely más bűncselekmény elkövetésének megelőzése vagy megszakítása érdekében szükséges, és a bűncselekmény megelőzéséhez vagy megszakításához fűződő érdek jelentősebb, mint a felelősségre vonáshoz fűződő érdek.”

Bepoloskázva

Szintén tovább erősítheti Rogán Antal befolyását, hogy “az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományú tagja a kifogástalan életvitel ellenőrzése, valamint a megbízhatósági vizsgálat során – a feladatai ellátása, a vizsgálat lefolytatása céljából – betekinthet az Alkotmányvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozó szerv személyügyi nyilvántartásának törvényben meghatározott adataiba“.

Ugyanis „az Alkotmányvédelmi Hivatal a megbízhatósági vizsgálat folytatása során az

Alkotmányvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozó szerv hivatali helyiségében, gépjárművében

és a megbízhatósági vizsgálat helyszínén történteket, illetve a mesterséges élethelyzetben
résztvevő, valamint a megbízhatósági vizsgálat alá vont személy tevékenységét és előadását
titokban technikai eszközzel megfigyelheti és rögzítheti, illetve az ehhez szükséges technikai
eszközt a felsorolt helyeken elhelyezheti”.

Az AH egyébként a magyar elhárítást végzi. A legfontosabb feladatai közé tartozik

 • felderíteni és elhárítani a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet;
 • valamint felderíteni és elhárítani Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket.

De az AH-nak kell felderíteni és elhárítani

a Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket,

valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet, miközben ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét.

Érzékelhető, hogy hatalmas terület kerül a Rogán Antal felügyelete alá kerülő hivatal hatáskörébe.

TG Facebook Comments

About hellodelsomogy

Check Also

„Nem fogadjuk el a büntető szemléletet” – az orvosok szerint a belügy nem jó irányba viszi az egészségügyet

„A Kamarával a tárgyalást eredményesen zártuk, amit Dr. Kincses Gyula elnök úr levélben köszönt meg” …

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: