Otthon / Friss hírek / Közlöny: Orbán Viktor kiosztotta a feladatokat magának és minisztereinek

Közlöny: Orbán Viktor kiosztotta a feladatokat magának és minisztereinek

A belügyminiszter felügyeli az oktatásügyet, a sportot a honvédelmi, az ipari miniszteré a környezetvédelem. A mozgóképszakmáért Rogán Antal, a kisvasutakért és a közösségi bormarketingért Gulyás Gergely felel, Szijjártó Péteré az űrkutatás.

Magyar Közlönyben megjelent a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló rendelet, amely szerint a kormányt Orbán Viktor képviseli, de egyedi ügyekben kijelölhet mást is a kormány képviseletére. Az Orbán Viktor által aláírt rendelet szerint Orbán Viktor határozza meg a kormány politikáját, irányítja végrehajtását. Általános szabály, hogy a miniszterek kötelesek együttműködni a kormány más tagjaival.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezető miniszterként felel az Orbán Viktor „személye körüli feladatok ellátásáért”,

 • a kormány általános politikai koordinációjáért,
 • a kormány kommunikációjáért,
 • az országmárkáért,
 • a turizmusért,
 • a vendéglátásért,
 • az e-közigazgatásért,
 • az informatikáért,
 • az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,
 • a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
 • a mozgóképszakmáért,
 • az audiovizuális politikáért,
 • az elektronikus hírközlésért,
 • a szerencsejáték szabályozásért,
 • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
 • a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
 • a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért.

Gulyás Gergely felel Miniszterelnökséget vezető miniszterként

 • a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásért,
 • a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásért,
 • a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
 • a közigazgatási minőségpolitikáért, személyzetpolitikáért,
 • a közigazgatás-fejlesztésért,
 • a közigazgatás-szervezésért,
 • a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
 • a társadalompolitika összehangolásáért,
 • a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
 • az ingatlan-nyilvántartásért,
 • a térképészetért,
 • egyes kereskedelmi építményeknél a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,
 • a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,
 • az anyakönyvi ügyekért,
 • az állampolgársági ügyekért,
 • a Magyar Falu Program, a Modern Városok Program működtetéséért,
 • felelős az aktív Magyarországért.

A miniszter vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit. Ennél meglepőbb, hogy Gulyás Gergely

 • látja el a magyar bor egységes kommunikációjával kapcsolatos feladatokat,
 • az aktív Magyarországért való felelőssége keretében népszerűsíti a horgászatot,
 • koordinálja a kisvasutak működtetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,
  „kialakítja a hajtányozási program kereteit”.

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs felelős a kormányfő munkájához kapcsolódó háttéranyagok, felkészítők, elemzések elkészítéséért,

 • Orbán Viktor nemzetközi tevékenységének koordinálásáért,
 • a kormányzati döntéshozatal és döntés-előkészítés általános politikai, stratégiai, külpolitikai és közpolitikai szempontú nyomon követéséért,
 • koordinálja a miniszterelnöki biztosok, a miniszterelnöki megbízottak és főtanácsadók munkáját.
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogát a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a miniszterelnök
  politikai igazgatója útján gyakorolja.
 • A miniszterelnök politikai igazgatója részt vesz a Stratégiai és Családügyi Kabinet, a Gazdasági Kabinet és a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein.

A miniszterelnök általános helyetteseként Semjén Zsolt miniszterként felel a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért. Ő vezeti a Nemzetpolitikai Kabinet üléseit. Munkáját a Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda segíti. Ő felel a vallási turizmussal kapcsolatos feladatokért, hangolja össze a nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat, ő látja el a nemzetiségi önkormányzatok – a roma nemzetiségi önkormányzatok kivételével – törvényességi
felügyeletének szakmai irányítását. Semjén Zsolt gondoskodik a köztársasági elnök, a kormány és a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Nagy István agrárminiszter a kormány

 • agrárpolitikáért,
 • vidékfejlesztésért,
 • élelmiszerlánc-felügyeletért,
 • élelmiszeriparért,
 • erdőgazdálkodásért,
 • földügyért,
 • halgazdálkodásért,
 • mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezéséért,
 • természetvédelemért,
 • földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért,
 • vadgazdálkodásért,
 • kereskedelemért

felelős tagja.

A miniszter készíti elő a természeti értékek és természeti területek
védelmére, a tájvédelemre, a Natura 2000 területekre, a vadon élő szervezetek védelmére és a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vonatkozó jogszabályokat. A miniszter felel  környezet és természet állapotáért. Nagy István készíti elő a kereskedelemre, a vásárokra és a piacokra, az üzletek működésére és a közraktározásra vonatkozó jogszabályokat. Ő határozza meg a kereskedelem irányításának cél-, eszköz és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

Pintér Sándor belügyminiszter egyrészt Orbán Viktor belbiztonságért felelős helyettese, másrészt ő felel

 • a bűncselekmények megelőzéséért,
 • a büntetés-végrehajtásért,
 • az élet- és vagyonbiztonság védelméért,
 • a határrendészetért,
 • a helyi önkormányzatokért,
 • az idegenrendészetért és menekültügyért,
 • a katasztrófák elleni védekezésért,
 • a közbiztonságért,
 • a közfoglalkoztatásért,
 • a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
 • a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
 • a közlekedésrendészetért,
 • a közterület-felügyelet szabályozásáért,
 • a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
 • a külföldre utazás szabályozásáért,
 • a rendészetért,
 • a szabálysértési szabályozásért,
 • személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
 • a terrorizmus elleni küzdelemért,
 • településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,
 • a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve
  a vízgazdálkodásért,
 • a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve
  a vízvédelemért,
 • a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
 • a társadalmi felzárkózásért,
 • az egészségbiztosításért,
 • az egészségügyért,
 • a gyermekek és az ifjúság védelméért,
 • a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,
 • a köznevelésért,
 • a szociálpolitikáért.

A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége keretében előkészíti az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira, pénzbeli ellátásaira – ide nem értve a csecsemőgondozási díjat és a gyermekgondozási díjat –, baleseti ellátásaira, az ellátások igénybevételére, finanszírozására és az ahhoz kapcsolódó szerződésekre, az ellátásokat végző szolgáltatókra és azok
ellenőrzésére, az egészségügyi szakellátási kapacitásokra és az ahhoz kapcsolódó ellátási területekre vonatkozó jogszabályokat.

Irányítja, összehangolja és szervezi az egészségügyi ellátás országos rendszerét, gondoskodik a mentéssel, a betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval kapcsolatos feladatok feltételrendszerének biztosításáról.

A miniszter a köznevelésért való felelőssége keretében

 • előkészíti a köznevelésre, a köznevelési intézmények fenntartására, a tankönyvellátásra, a Pedagógus Karra, a külhoni magyarok köznevelésére vonatkozó jogszabályokat,
 • kidolgozza a köznevelés tartalmi szabályozásának kereteit,
 • meghatározza a köznevelési oktatáspolitika ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését,
 • felel az iskolai rendszerű köznevelés irányításáért,
 • ellátja a köznevelési oktatási koordinációval kapcsolatos feladatokat,
 • működteti az országos köznevelési vizsgarendszert,
 • közreműködik a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz kapcsolódó, a hatáskörébe tartozó tanterem- és tornaterem-fejlesztési feladatok ellátásában.

Pintér Sándor dolgozza ki a társadalmi felzárkózási és roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját,  koordinálja annak végrehajtását és a kormány a belügyminisztert.
jelölte ki a roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására.

Új tárcát kapott Lázár János. Építési és beruházási miniszterként ő felel

 • az állami beruházásokért,
 • az építésgazdaságért,
 • az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,
 • a településfejlesztésért és településrendezésért,
 • a településkép védelméért,
 • a területrendezésért.

A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében

 • előkészíti a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos
  információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat, .
 • irányítja az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét.

Előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.
Meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait, követelményrendszerét,
gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről.

A kultúráért felelős miniszterrel és a természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a világörökséggel kapcsolatos állami feladatokat, közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában, a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában.
Ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a kormány

 • nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
 • pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért,
 • – a 148. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti kivétellel – a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
 • gazdaságfejlesztésért,
 • lakáspolitikáért,
 • versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért,
 • állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
 • állami vagyon felügyeletéért,
 • postaügyért

felelős tagja. A miniszter tesz javaslatot gazdaságfejlesztési célból állami hitel-, tőke- és garanciaprogramokra, a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a kormánynak a mikro-, kis- és középvállalatok finanszírozására vonatkozó javaslatot, ideértve a kamattámogatott hitel-, tőke- és garanciaprogramokat.

Évente előterjeszti az állami pénzintézetek stratégiáját és felügyeli annak végrehajtását, részt vesz az uniós források elosztásában,
előkészíti a Magyar Fejlesztési Bankra és az Eximbankra vonatkozó jogszabályokat, kezeli az állam többségi és kisebbségi pénzintézeti tulajdonát és biztosítja annak képviseletét. Nagy Márton készíti elő az önkéntes nyugdíjpénztárakra, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre, az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakra vonatkozó jogszabályokat. Ő jelöli ki az OBA, BEVA és a Szanálási alap állami képviselőit, a Pénzügyi Stabilitási Tanács külső állami meghívottját.

A vagyongazdálkodási politikához kapcsolódóan az állami tulajdonú gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó döntéseket előkészíti, vizsgálja és ellenőrzi az állami vagyont érintő szerződéseket, a privatizációs, koncessziós, PPP és egyéb,
az állami vagyont közvetlenül vagy közvetetten érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéseket, ellátja az állami tulajdonú ingatlanon megvalósuló ingatlanberuházásoknak az állam tulajdonosi érdekeire tekintettel történő ellenőrzését.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter felel a jövőben

 • a honvédelemért,
 • a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért,
 • a védelmi fejlesztésekért,
 • a sportpolitikáért,
 • a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,
 • a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért.

Előkészíti a védelmi és biztonsági célú beszerzésekre és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerére vonatkozó jogszabályokat, kialakítja és végrehajtja a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzési politikát.

Kidolgozza a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiát, meghatározza a védelmi innováció stratégiai fejlesztési irányait, az érintett minisztériumok bevonásával meghatározza a védelmi iparfejlesztés stratégiai irányait, ellátja a kormányközi koordinációt. A miniszter felel a sportpolitika alakításáért,

 • elősegíti a sporttudomány fejlődését és a sport szakmai hátterének biztosítását,
 • ellátja a sportegészségügyi rendszer működtetésével és fejlesztésével, a sportrendezvények biztonságával
  és a nézőtéri erőszak elleni küzdelemmel, valamint a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel
  kapcsolatos sportszakmai feladatokat,
 • előkészíti és végrehajtja az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal
  kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokat, a kiemelt sportágakhoz kapcsolódó létesítményfejlesztések támogatásával kapcsolatos programokat, a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását,
 • gondoskodik az olimpiai központnak minősülő sportlétesítmények sportcélú működtetése, használata, hasznosítása során a sportági fejlesztési programokban foglaltak teljesüléséről,
 • nyomon követi a sportszövetségek sportágfejlesztési koncepciói sportági követelményeknek megfelelő
  végrehajtását.

Gondoskodik az állami támogatással megrendezendő, kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű sportesemények, sportdiplomáciai események megpályázásával és sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén a megrendezésre vonatkozó kormányzati feladatok elvégzéséről, lebonyolításáról.

Igazságügyi miniszterként Varga Judit hatáskörébe tartozik az

 • az igazságügy,
 • a választójogi és népszavazási szabályozás,
 • az áldozatsegítés,
 • a kárpótlás,
 • az uniós ügyek koordinációja,
 • a fogyasztóvédelem.

Az igazságügyi miniszter felel – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokért, az igazságügy-politika kialakításáért és az alkotmányos szervekkel együttműködve annak végrehajtásáért.

A törvényben meghatározott kivételek, az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – felel a jogszabályok alkotmányosságáért, az alapvető jogok védelmének és a nemzetközi joggal összefüggő követelményeknek az érvényre
juttatásáért, a jogrendszer koherenciájáért.

Véleményezi – az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – valamennyi jogszabálytervezetet, folyamatosan felülvizsgálja a jogrendszert, ellátja a kormány képviseletét az alkotmánybírósági
eljárásokban, koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, elkészíti a beadványokat.

Belföldön és külföldön tájékoztatást nyújt a magyar alkotmányosság, a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok érvényre jutásáról. Ő látja el az Európai Unió keretében megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat, hangolja össze az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet.

Javaslatot tesz az Európa-politika fő irányaira, irányítja az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését. Varga Judit hangolja össze az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését, részt vesz azok
végrehajtásának ellenőrzésében.

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszterként felel

 • a  kormányzati tudománypolitikáért,
 • a tudománypolitika koordinációjáért,
 • a szakképzésért,
 • a felsőoktatásért,
 • a családpolitikáért,
 • a gyermek- és ifjúságpolitikáért,
 • a kultúráért,
 • a kulturális diplomáciáért, a külföldi kulturális intézetekért,
 • a vállalkozásfejlesztésért.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének közreműködésével kidolgozza a kormányzati tudománypolitikát, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével pedig a kultúrpolitikáját.

Előkészíti a kutatási, fejlesztési, innovációs ökoszisztéma kialakítására vonatkozó jogszabályokat, a szakképzésre, a szakképző intézmények fenntartására vonatkozó jogszabályokat. Meghatározza a szakképzés finanszírozásának elveit, a felsőfokú szakképzettség körébe nem tartozó államilag elismert képesítést nyújtó vizsgáztatás szabályait és eljárási rendjét.

Közreműködik a köznevelési és a felsőoktatási rendszer működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában. Előkészíti a felsőoktatásra, a nyelvvizsgáztatásra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter felelős a család- és népesedéspolitika kialakításáért,
ő dolgozza ki a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét, együttműködik az egészségügyért felelős belügyminiszterrel a meddőségkezelési program ügyében, akivel közösen felel a családbarát szülészetek kialakításáért.

Csák János koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri a női és a gyermeki jogok érvényesülését, ő felel az ifjúságpolitikája kialakításáért.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felelős

 • a külgazdasági ügyekért,
 • a külpolitikáért,
 • a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért,
 • az űrkutatásért,
 • a csángó ügyek vonatkozásában – a nemzetpolitikáért,
 • az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért,
 • a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért.

Szijjártó Péter látja el egyebek között az energiaforrások külföldről történő beszerzésével összefüggő feladatokat, ő felelős a Paksi két új blokkhoz kapcsolódó térségfejlesztés és az atomenergia-ipar innovációs feladatainak összehangolásáért.

A miniszter az űrkutatásért való felelőssége keretében ellátja az űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési és harmonizációs feladatokat, felhatalmazás alapján képviseli a kormányt a nemzetközi szervezetekben. Kidolgozza
az űrkutatás fő irányait és programjait.

Varga Mihály pénzügyminiszter vezeti a Gazdasági Kabinet üléseit, ő Orbán Viktor gazdaságpolitikáért felelős helyettese. Felel az

 • adópolitikáért,
 • államháztartásért,
 • költségvetés makrogazdasági megalapozásáért,
 • számviteli szabályozásért,
 • nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a Nemzetközi
  Valutalap és a Világbank tekintetében,
 • lakáscélú állami támogatásokért,
 • egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
 • nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért,
 • nyugdíjpolitikáért.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője a miniszter államtitkára, a miniszter felügyeli az államháztartás központi alrendszerét megillető fizetési kötelezettségek beszedését, folyósítását
és ellenőrzését, ő határozza meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatait.

Előkészíti az államháztartásra, a központi költségvetésre
és annak végrehajtására, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására, a részükre nyújtandó támogatásokra, az államháztartási belső ellenőrzési rendszerekre, a gazdasági stabilitás alapvető szabályaira, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjére vonatkozó jogszabályokat. Közreműködik valamennyi közpénzügyeket érintő szabályozás kialakításában.
A miniszter gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és a költségvetési javaslatnak összehangolásáról a monetáris politikával.

Varga Mihály határozza meg a helyi önkormányzatokat
megillető költségvetési támogatások szabályait, javaslatot tesz a támogatások mértékére, működteti a helyi önkormányzatok esélyegyenlőségét biztosító kiegyenlítő mechanizmusokat.

Palkovics Lászlónak technológiai és ipari miniszter hosszú feladatlistát kapott. Az ötödik Orbán-kormányban ő felel

 • az iparügyekért,
 • a bányászati ügyekért,
 • a belgazdaságért,
 • az energiapolitikáért,
 • a környezetvédelemért,
 • a körforgásos gazdaságra történő átállásért,
 • a termékértéklánc-felügyeletért,
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
 • a hulladékgazdálkodásért,
 • a hulladékgazdálkodás felügyeletéért,
 • a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok
  összehangolásáért,
 • a közlekedésért,
 • a víziközmű-szolgáltatásért,
 • a nemzeti közműszolgáltatásokért,
 • a foglalkoztatáspolitikáért,
 • a felnőttképzésért,
 • a társadalmi párbeszédért.

A miniszter előkészíti az ipari ágazatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseket, kidolgozza az egészségipar fejlesztési irányait, az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő döntéseket. Az ipari miniszter felel a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégia megalkotásáért, végrehajtásáért.

Palkovics László felelős a bérpolitikáért, neki kell dolgoznia a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat. A kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve ő terjeszti elő a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat.

Ő kíséri figyelemmel a munkaügyi kapcsolatok, az érdekegyeztetés folyamatait, a munkaügyi viták, a konfliktusok feloldásának rendjét. Palkovics László javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerének továbbfejlesztésére.

A kormányba visszatérő Navracsics Tibor miniszter felel

 • a területfejlesztésért,
 • a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
 • a közbeszerzésekért,
 • az európai uniós források felhasználásáért,
 • az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért.

Tevékenységét a Miniszterelnökség segíti. A miniszter működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét, ő dolgozza ki
a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit.  Navracsics Tibornak kell előkészítenie a kedvezményezett térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és programokra, a tervrendszer szabályozására, a vállalkozási övezetekre vonatkozó jogszabályokat, az uniós források felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat.
Javaslatot tesz az uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi, ellenőrzési és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére.

Összehangolja a fejlesztéspolitikai programok egységes eljárásrend szerinti végrehajtását, ellenőrzését, tárgyal az EU intézményeivel az európai uniós források felhasználásával, az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről, ösztönzi a közvetlen európai uniós források magyarországi szereplők általi lehívását.


Módosult, hogy a kormány tagjai milyen államigazgatási, területi kormányzati igazgatási szerveket irányítanak. Az Orbán Viktor által jegyzett rendelet mellékletében pontosítják egyebek között az állami vezetőket megillető juttatásokat is.

TG Facebook Comments

About hellodelsomogy

Check Also

„Nem fogadjuk el a büntető szemléletet” – az orvosok szerint a belügy nem jó irányba viszi az egészségügyet

„A Kamarával a tárgyalást eredményesen zártuk, amit Dr. Kincses Gyula elnök úr levélben köszönt meg” …

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: