Otthon / Friss hírek / A JOBBIK VISSZAADOTT LELKE

A JOBBIK VISSZAADOTT LELKE

Kedden egy sajtónyilvános budapesti rendezvényen mutatták be a Jobbik Elvi Nyilatkozatát, amelyik noha teljesen friss és modern hangvételű, még a független elemzők szerint is szerves utódja a 17 évvel ezelőtti alapító dokumentumnak. Akárcsak egy gyökérzetével mélyen az anyaföldbe kapaszkodó fán az új hajtás.

Ander Balázs dél-somogyi ellenzéki országgyűlési képviselőt, a Jobbik alelnökét kérdeztük az eseményen közzétett nyilatkozattal kapcsolatban.

 

HDS: -Ha röviden kellene elmagyarázni, hogy mit képvisel a Jobbik, akkor mit mondana olvasóinknak?

AB: -Összefoglalva, a Jobbik az összmagyarság boldogulásáért küzdő, modern konzervatív, jobbközép
néppárt. Emellett szociálisan érzékeny, a keresztény tanításra és erkölcsre építő nemzeti néppárt.

HDS: -Tehát nem szélsőjobb, nem náci-fasiszta, de még csak nem is gyurcsányista ballik.

AB: -Lehet, hogy ellenfeleink mindenkit hülyének néznek, de hagyjuk már ezeket…

HDS: -A néppárt azért mégis némi magyarázatra szorul. Ezt hogyan definiálná?

AB: -Néppártként nem egy politikai, vagy gazdasági csoport, illetve néhány kiváltságos család érdekeit tartjuk szem előtt, hanem Magyarország és a magyar emberek érdekeit.

HDS: -A Jobbik kinyírásában érdekelt hatalmi körök azzal is vádolják a pártjukat, hogy feladta a nemzeti
identitást.
AB: -Fő irányelvünk, hogy Magyarország egy igazságos, független, élhető és büszke ország legyen, ahol
a nemzet számarányában is gyarapodik. Ez az a szebb jövő, amelyért küzdünk. Ez az igazi nemzeti
eszmény.

HDS: -A klasszikus szabadságeszmény ideája sem hiányzik az Elvi Nyilatkozatukból.

AB: -Szabadságszerető nép voltunk. XXI. századi pártként célunk egy olyan szabad ország
megteremtése, ahol a gyakorlatban is működik a szólás- és sajtószabadság, érvényesül a gyülekezési
jog, mindenkinek biztosítottak és egyenlőek a jogai politikai, vagy nemi hovatartozástól függetlenül.
Ugyanígy nem lehet kiváltság a minőségi oktatáshoz, kultúrához vagy egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés.

HDS: -Igen hangsúlyosan jelenik meg a demokratikus alapelvek védelme is a most bemutatott
dokumentumban.

AB: -Fontos alaptételünk, hogy egy demokráciát csak szabad emberek tudnak működtetni, akik nem
függenek a hatalomtól, oligarcháktól, de a multinacionális vállalatoktól sem. Magyarország ma nem
jogállam, helyre kell állítani a demokráciát és jogállamiságot.

HDS: -Kifejezetten baloldalinak tűnő alapvetések is olvashatók az anyagban.
AB: -Nevezhetjük bárminek, de egy biztos. Egy demokratikus és nemzeti kormánynak támogatnia kell
a magyar vállalkozásokat, a gazdaság fejlődését, a munkahelyteremtést az ország minden térségében,
ám szigorúan meg kell követelnie az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, a magyar munka értékének
európai szintre emelését, amely a magyar családok itthon boldogulásának feltétele is egyben.

HDS: -A rendpártiság nem tűnik egy új momentumnak. A Jobbik mindig is híres volt erről, így logikus,
hogy most sem hagyták el ezeket a pontokat.

AB: -Valóban így van. A Jobbik elsődleges célja egy biztonságos ország megteremtése, ahol az állam
megvédi polgárait a bevándorlástól, a digitális elnyomástól és a bűnözőktől. Nem csak a köztörvényes
bűnözőktől, hanem a fehér galléros, közpénztolvaj politikus-, vagy gazdasági bűnözőktől is.

HDS: -Európa-politikájuk viszont sokat finomodott a sok évvel ezelőtti harcosan EU-ellenes kiállás óta.
Ander: -Szerves változásról, évek alatt lezajlott folyamatról van szó. A Jobbik európai elkötelezettségű
párt, ahogyan Magyarország is Európát és a kereszténységet választotta több, mint ezer éve. Eszmei
előképünknek tekintjük az Európai Unió kereszténydemokrata alapító atyáit, a szociális piacgazdaság
alapjait letevő, Konrad Adenauert, Alcide De Gasperit, és Robert Schumant.

HSD: -Az európai kitenkintés mellett, mi lenne a legfontosabb üzenet befelé?

AB: -Mi Jobbikosok, azért harcolunk, hogy végre az embereknek legyen jó, ne a NER milliárdosainak!
Jólétet minden magyar embernek! Évszázados kisemmizettség és nincstelenség után elérkezett annak
az ideje, hogy a magyar emberek is európai életszínvonalon éljenek, hogy ne csupán Orbán-oligarchái
és családja, hanem a kisemberek is részesüljenek a közjavakból. A Jobbik a keresztényszociális értékek
mentén küzd a magyar emberek érdekeiért. Nincs jobboldali vagy baloldali nemzet, csak egyetlen
magyar nemzet létezik. Valódi nemzeti pártként ezt az egyetlen nemzetet fogjuk szolgálni! Az
álnemzeti kormánypártoknak pedig meghagyjuk a népbutító és parasztvakító “oszd meg és uralkodj”
nemzetáruló politikáját. Néhány éven belül pedig meg fogjuk mutatni a magyar embereknek, hogy
milyen egy valódi nemzeti kormányzás.

HDS: -Sokszor az önök fejéhez vágták, hogy a Jobbik elvesztette a lelkét. Most az elfogulatlan
szemlélőnek akár olybá is tűnhet, hogy a Jakab Péter vezette elnökség ezzel az Elvi Nyilatkozattal
visszaadta a közösségüknek a Jobbik lelkét.
AB: -Ezért fogunk küzdeni! Az elkövetkező időszak arról kell, hogy szóljon, mindezt kitöltsük
tartalommal. Az elveket a gyakorlatban is alkalmazni fogjuk.

PR

ELVI NYILATKOZAT

ÉRTÉKEINK
Büszkén vállaljuk, hogy a JOBBIK egy nemzeti, keresztény, konzervatív, jobbközép,
szociálisan érzékeny néppárt.
Nemzeti párt vagyunk, mert hazánk és a teljes magyarság minden tagjának felemelkedését
kívánjuk szolgálni, és hazánk előrehaladására épülnek a jövőre vonatkozó terveink és
szakpolitikáink.
Szociálisan érzékeny és keresztény párt vagyunk, mert politikánk alapját a magyar emberek
érdekeinek képviselete, a keresztény erkölcs és társadalmi tanítás adja.
Modern konzervatív párt vagyunk, mert azt valljuk, hogy a XXI. században is csak a nemzeti
értékeinket és hagyományainkat megőrizve tudunk egy szebb jövőt építeni.
Jobbközép néppárt vagyunk, mert mindig Magyarország és a magyar emberek érdekeit tartjuk
szem előtt, és nem egy politikai csoport érdekeit vagy ideológiáját. Elutasítjuk viszont a
keresztény tanítással és erkölccsel ellentétes gyűlöletkeltést és a szélsőséges politikai eszméket.
Isten segítségével vissza akarjuk adni a magyarságnak határon innen és túl a szebb jövő
reményét, és megteremteni egy igazságos társadalmat, egy független, élhető és büszke
Magyarországot nemzetünk minden tagja számára, fenntartva, hogy mindez csak egy minden
szempontból gyarapodó Magyarországon képzelhető el. Ezért napi döntéseink iránytűje az a
cél, hogy a magyarság néhány évtized vagy egy évszázad múltán ne fogyatkozva próbálja
megoldani a rá váró sorskérdéseket.
EGYENLŐ ESÉLYT A MAGYAR NEMZET MINDEN TAGJÁNAK! ÉPÍTSÜK FEL A
JÓLÉT MAGYARORSZÁGÁT!
Egy olyan társadalmat akarunk felépíteni, amely igazságos, tisztességes, és ahol minden
nemzettársunk nemtől és politikai hovatartozásától függetlenül élhet a demokrácia biztosította
jogaival: a szólás-, gyülekezés- és sajtószabadsággal, ahol az esélyegyenlőségnek nincsenek
korlátai, ahol senkit „nem hagyunk az út szélén”, ahol az egészségügyhöz, oktatáshoz,
kultúrához való egyenlő hozzáférés jog, nem pedig kiváltság. Ennek érvényt akarunk szerezni
hazánk minden régiójában és nemzetünk minden tagja számára.
SZABAD VÁLLALKOZÁSON ÉS TELJESÍTMÉNYEN ALAPULÓ MAGYAR
TÁRSADALMAT ÉPÍTÜNK
A JOBBIK hisz abban, hogy a demokráciát csak szabad emberek képesek működtetni, akik
nem függenek politikai kiskirályoktól, oligarcháktól és multinacionális cégektől. Ezért
támogatjuk az egyéni, helyi kezdeményezéseket, az innovációt és a társadalom tagjainak az
önállóságát. Hiszünk abban, hogy a fejlődés eredményei a nemzet valamennyi polgárát
megilletik.
Ezért azt gondoljuk, hogy egy demokratikus nemzeti kormánynak támogatnia kell a magyar
vállalkozásokat, jutalmazni a kemény munkát és teljesítményt, a gazdaság fejlődését, a
munkahelyteremtést az ország minden térségében. Szigorúan betartatva az egyenlő munkáért
egyenlő bér elvét, elérve a magyar munka értékének európai szintre emelését. Legfontosabb
célunk minden magyar ember és minden magyar család boldogulásának elősegítése a
szülőföldünkön, hogy ne kelljen honfitársaink százezreinek elhagynia hazáját!
BIZTONSÁG
A mai nemzetközi és társadalmi konfliktusoktól forrongó világban olyan államot akarunk
építeni Magyarországon, amely megvédi a polgárait a veszélyektől, a bevándorlástól, valamint
a digitális elnyomástól, és nemcsak az állampolgárok, de az állam és annak vezetői is betartatják
a törvényeket. Keményen lesújt a törvényszegőkre, beleértve a „fehérgalléros” bűnözőket és a
korrupt politikusokat is, és nem tűri el a hatalom túlkapásait sem.
A korrupció összes formáját üldözni fogjuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy
azokat az embereket, akik bármilyen formában a Magyar Államot megkárosították,
elszámoltassuk!
A JOBBIK fel kívánja számolni a bűnözés olyan okait, mint a társadalmi elmaradottság, a
mélyszegénység, az oktatási hátrányok.
A JOBBIK hisz abban, hogy a társadalmi biztonság záloga egy egészséges társadalom, ezért
nagyon fontosnak tartja a magyar családok és a helyi közösségek újraélesztését és
megerősítését.
A JOBBIK ÖNÁLLÓSÁGA
A JOBBIK hajlandó más politikai pártokkal együttműködni olyan ügyekben, amelyek
egybeesnek a párt támogatóinak céljaival, hogy a magyar demokráciát és jogállamot együtt
állítsuk helyre, de hangsúlyozni kívánja, hogy önálló politikai mozgalom, amely szilárdan
követi azokat az értékeket, amelyekben hisz, és mindig őszinte a választóival. Legmélyebb
meggyőződésünk, hogy igazi feladatunk annak elősegítése, hogy az emberek valóban
élhessenek jogaikkal és felelősségükkel. Ez azt jelenti, hogy biztosítani kívánjuk, hogy minden
magyar nő és férfi szabadon gyakorolhassa politikai jogait, és vállalja az ezzel járó felelősséget
anélkül, hogy ezzel megélhetését veszélyeztetné, és élvezhesse a fejlődés előnyeit. Polgári
társadalmat építünk, melyben a választópolgár nem az állam kiszolgáltatottja, hanem annak
irányítója választott és elszámoltatható képviselői révén.
REMÉNYÜNK
A Jobbik XXI. századi párt, hiszen fontosnak tartjuk, hogy Magyarország a XXI. század
társadalmi és gazdasági változásainak ne elszenvedője legyen, hanem a jövőbe fektetve annak
nyertese. A JOBBIK egy teljesítményelvű és egyéni ambíciók kiteljesítését lehetővé tevő
Magyarországért dolgozik, ahol nem a kapcsolat, a szolgalelkű pártlojalitás az előrejutás
záloga, és ahol senki sem kiszolgáltatott, ahol egyetlen becsületes embernek sem kell félnie. A
JOBBIK szerint ezt egy erős Magyarország érheti csak el, amely nincs kiközösítve a
demokratikus világból. Egy olyan országot, amelynek nemzeti értékei és teljesítménye miatt
van jó híre a világban. Helyre akarjuk állítani Magyarország nemzetközi megítélését az Európai
Unió és az Euroatlanti együttműködés önálló és hasznos tagjaként. Egyenlő esélyt kívánunk
biztosítani az európai és a hazai források felhasználására az ország minden régiójának. Meg
akarjuk őrizni gyermekeinknek a magyar jövőt, egy élhető és virágzó társadalmi és természeti
környezetet, és azt akarjuk, hogy ők már a jólét Magyarországában nőjenek fel
AZ EGYÉN SZABADSÁGA
A JOBBIK szentül hisz a magyar emberekben, és tiszteli az emberek szabadságát. Meg van
győződve arról, hogy az egyének, a családok és a közösségek tudják a legjobban, milyen
döntéseket hozzanak, és hogyan szervezzék meg az életüket, tehát nincs szükség arra, hogy
bármilyen ideológia, párt, állam, vezér irányítsa az embereket és közösségeket. Minden
nemzettársunk szabadságát tiszteljük, és hiszünk abban, hogy az egyén legnemesebb
önkifejeződési formája a közösségért való aktív cselekvés.
HELYÜNK EURÓPÁBAN
A JOBBIK egy európai párt, amely abban hisz, hogy Magyarország több mint ezer éve Európát
és a kereszténységet választotta, és a jövője is Európában lesz. Remélhetőleg egy jobb
Európában, amelynek építésében részt akarunk venni. Eszmei előképünknek tekintjük az
Európai Unió keresztény alapító atyáit, Konrad Adenauert, Alcide De Gasperit, és Robert
Schumant, akik erős hitüknek köszönhetően nemcsak az Unió alapjait rakták le, hanem
megteremtették az európai szociális piacgazdaság alapjait, mely példátlan fejlődést indított el
Nyugat-Európában a második világháború után.
KÖRNYEZETÜNK VÉDELME
A JOBBIK, mint a magyar vidék felvirágoztatását célul tűző párt, szenvedélyesen elkötelezett
a magyar természetes és épített környezet védelme és nemzeti értékeink megőrzése iránt.
Környezetünk védelme, a klímavédelem és a fenntartható közösségek építése a magyar
családok számára politikánk minden területén megjelenik. Mindezt a JOBBIK csakis a szabad
önkormányzatokkal, az államtól nem függő családokkal együttműködve képzeli el. A magyar
paraszti kultúra eredményeinek megőrzésével, a kisgazdaságok fenntartható modelljének
évszázados hagyományainak fenntartásával, az öko- és biogazdálkodás gazdaságos
működtetésével feltámaszthatónak tartjuk a magyar vidéket.
ELKÖTELEZETTSÉG ÉS SZOLGÁLAT
A JOBBIK elkötelezett, hogy a magyar nemzet tagjait szolgálja és boldogulásukat segítse,
mindenkinek segítő kezet akar nyújtani, akinek szüksége van rá, és senkit nem hagy magára. A
politikát szolgálatnak tekinti, nem uralkodásnak, és nem az egyéni vagy családi meggazdagodás
lehetőségének.

TG Facebook Comments

About hellodelsomogy

Check Also

Holtan találtak egy öttagú családra Németországban

Két felnőttet és három gyermeket talált holtan a német rendőrség egy családi házban egy Berlintől …

Hozzászólás

Close
%d blogger ezt szereti: